کارت بازرگانی

  • کارت بازرگانی چیست؟

    مراحل اخذ کارت بازرگانی و همه آن چیزی که در رابطه با کارت بازرگانی باید بدانیم.   تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، […]

  • کارت بازرگانی، اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

     اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی،مراحل صدور کارت بازرگانی کارت بازرگانی: کارت بازرگانی ، شرایط صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی چیست ؟ کارت بازرگانی به مجوزی گفته می شود که از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر شده و دارنده ان می تواند، به انجام امور صادرات و یا […]